Centrify

Centrify Identity Platform tuotteet

Server Suite – yhdistää kattavasti Linux ja UNIX-järjestelmät Active Directoryyn sisältäen tehokkaan oikeuksien hallinnan ja sessiomonitoroinnin, oli alusta sitten Windows, UNIX tai Linux. Tuloksena parempi tietoturva ja vaatimustenmukaisuus, tehokkaampi hallinta ja kattava raportointi sekä auditointi.
Identity Service – parantaa loppukäyttäjien tuottavuutta ja turvaa pääsyn pilvi-, mobiili- ja on-premise -ohjelmiin single sign-onilla (kertakirjautuminen, SSO), käyttäjien provisoinnilla ja monen menetelmän autentikoinnilla (multi-factor authentication, MFA). Hallinnoi ohjelmia, mobiililaitteita ja Mac-koneita Active Directorylla, LDAP:lla tai pilvessä olevan käyttäjähakemiston kautta.
Privilege Service – yhdistää jaettujen tunnusten salasanojen hallinnan sekä sisäisen ja ulkoisen IT:n tietoturvallisen hallinnan ja pääsyoikeuksien auditoinnin. Tuloksena lisääntynyt tietoturva jaettaessa erityisoikeudellisia tunnuksia mikä yksinkertaistaa vaatimustenmukaisuuden hallintaa ja mahdollistaa tietoturvallisen etäyhteyden pilvi- ja on-premise -infrastruktuuriin.