Kokonaisvaltainen tietoturva on tätä päivää. Uusia tietoturvahaavoittuvuuksia löydetään jatkuvasti ja yritysten pitää pystyä vastaamaan uusiin haasteisiin. Tietoturvallisuus ja käytäntöjen kehittäminen on jatkuva prosessi ja vaatii alan asiantuntemusta.
Meiltä saat CISM-sertifioidun tietoturvapäällikön ajamaan tietoturva-asioita eteenpäin yrityksessäsi ja pitämään tietoturvan ajan tasalla. Jos esim. vastaat yrityksesi tietoturvasta, mutta teet sitä vain oman toimesi ohella, tai jos tarvitaan muuten lisää tietoturvan (kehittämiseen) tekijöitä ilman tarvetta kokopäiväiselle työntekijälle – tämä palvelu on juuri Sinulle.
Jatkuvana palveluna sopimuksen mukaan esim. 0,5-8 pv/kk (min. 3 kk sopimus). -> Mikä on CISM? (kts. linkki)

CISM-sertifioitu tietoturvapäällikkö…

  • Ajaa tietoturva-asioita eteenpäin yrityksessäsi. Palvelun alussa tehdään nykyisen tietoturvatilanteen (hallinnollinen; dokumentaatio, ohjeistukset, käyttäjien haastattelu) ja käytäntöjen selvitys ja arviointi riittävyydestä ja kattavuudesta sekä raportti nykytilanteesta vs. vaatimukset ja kontrollit (ISO27001/ISO27002). Raportin pohjalta tehdään kehityssuunnitelma jota lähdetään palvelun puitteissa viemään eteenpäin.
  • Seuraa alan kehitystä, tiedottaa uusista esiin tulleista suosituksista, määräyksistä ja vaatimuksista sekä auttaa tarvittaessa niiden käyttöönotossa ja dokumentoinnissa, jonka jälkeen ne siirretään jatkuvan seurannan piiriin.
  • Auttaa määrittelemään tietoturvapolitiikan huomioiden standardit, avustaa käyttöönotossa ja tukee mahdollista sertifiointia ja auditointia.
  • Valvoo sovittujen käytäntöjen noudattamista ja raportoi poikkeavuuksista.
  • Avustaa asiakasyrityksen riskienhallintaa tietoturvariskien osalta (tunnistus, käsittely, raportointi, seuranta)
  • Avustaa tietoturvaloukkaustenhallinnan (security incident management) prosessien suunnittelussa ja ylläpidossa.
  • Osallistuu tarvittaessa projekteihin asiantuntijan roolissa tuoden tietoturvanäkökulman esille.
  • Avustaa tarvittaessa kolmansien osapuolien kanssa tehtävissä sopimuksissa tietoturvan osalta.