Tenable.io

tenable.io

Haavoittuvuuksien hallintaa tämän päivän tapaan

Lisääntyvien uhkien ja jatkuvasti muuttuvan IT-alan takia on vaikeaa pysyä mukana tunnistamassa haavoittuvuuksia ja uhkia sekä vielä enemmän – korjaamassa niitä. Ja kun yhä useammat organisaatiot hyödyntävät julkista pilveä, mobiililaitteita ja DevOpsia, tieto-omaisuuden peruskonsepti muuttuu ja vaikuttaa radikaalisti siihen, miten tietoturvatiimien pitäisi tehdä työtänsä. Entinen lähestymistapa, jossa tehtiin skannauksia tietyin väliajoin, ei enää tuota riittävää näkyvyyttä jota nykyajan dynaamiset ratkaisut vaativat.

Organisaatioiden tavassa lähestyä tieto-omaisuutta ja niiden haavoittuvuuksia on tapahtunut merkittävä muutos, joten on enemmän kuin tärkeää olla yksi paikka kaikelle haavoittuvuustiedolle – välittämättä siitä mistä tieto tulee. Ratkaisut, jotka hyväksyvät ja joilla voi hallinnoida vain omaa dataansa tekevät karhunpalveluksen käyttäjilleen. Näillä perustavaa laatua olevilla muutoksilla – tarvitaan uusi, moderni lähestymistapa, jotta voidaan ratkaista haavoittuvuuksien hallinnan haasteet vaarantamatta mahdollisuutta ottaa uusia teknologioita käyttöön turvallisesti.

Tenable.io – Moderni haavoittuvuuksien hallinnan alusta

Ratkaisu, joka on rakennettu Tenablen johtavan Nessus-teknologian päälle, Tenable.io tuo selkeyttä tietoturvaan ja vaatimustenmukaisuuteen raikkaalla tieto-omaisuuteen pohjautuvalla lähestymistavalla joka pitää kirjaa tarkasti resursseistasi ja haavoittuvuuksista ottaen myös huomioon dynaamiset (tieto-)omaisuudet, kuten pilven ja muut säilöt. Tenable.io maksimoi näkyvyyden ja priorisoi haavoittuvuudet tehokkaasti integroituen saumattomasti IT-ympäristöön.

tenable.io
Tenable.io applikaatiot ratkaisevat tiettyjä tietoturvahaasteita. Applikaatiot jakavat saman alustan, joten on helppoa lisätä uusia toimintoja kun tarpeet kasvavat.
tenable.io
Intuitiivisella, virtaviivaisella käyttöliittymällä ja usealla valmiiksi saatavilla olevalla koontinäytöllä ja raportilla varustettuna, Tenable.io tekee helpoksi ja tehokkaaksi tavallisten sekä monimutkaisten tehtävien selailun.

Lisätietoa Tenablen omilta sivuilta: Linkki tai ota yhteyttä.